PLANETREE
Patientgerichte zorg

Mens voorop in een helende omgeving
Planetree is een aansprekende en belangrijke visie op zorg en organisatie. Planetree streeft naar zorg waarbij mensen voorop staan en iedere medewerker zorgverlener is. Patiënten en bewoners zijn zoveel mogelijk betrokken bij hun zorg en dragen daarmee bij aan veiligheid en vitaliteit. Medewerkers bieden zorg met compassie en competentie waarbij volop ruimte is om de zorg op de persoonlijke behoeften van cliënt en naasten af te stemmen.

Creative Power als motor 
De grondleggers van Planetree Nederland en het verbeterde model zijn Jim van den Beuken, Marcel Snijders en Yvette Visser. Planetree Nederland is opgericht in 2006 en Jim is als aanjager en bestuursvoorzitter actief geweest tot 1 januari 2016. Vandaag is Planetree toonaangevend in mensgerichte zorg en helpt zorgorganisaties om vanuit hun kracht, merkbaar betere zorg te realiseren. Zo zetten meer dan 20 organisaties en 40.000 medewerkers zich met hart en ziel in om de best mogelijke zorg voor en met patiënten, cliënten en hun naasten te verwezenlijken en een cultuur te creëren waarin zorgverleners zich goed voelen en goed presteren. Internationaal werken we samen verder aan excellente praktijk met meer dan 250 zorginstellingen uit 17 verschillende landen.

Van willen naar (beter) doen >>