PLANETREE
Patientgerichte zorg
Mens voorop in een helende omgeving
Planetree is een aansprekende en belangrijke visie op zorg en organisatie. Planetree streeft naar zorg waarbij mensen voorop staan en iedere medewerker zorgverlener is. Patiënten en bewoners zijn zoveel mogelijk betrokken bij hun zorg en dragen daarmee bij aan veiligheid en vitaliteit. Medewerkers bieden zorg met compassie en competentie waarbij volop ruimte is om de zorg op de persoonlijke behoeften van cliënt en naasten af te stemmen.

Verbeteren op grote schaal
De grondleggers van Planetree Nederland en het verbeterde model zijn Jim van den Beuken, Marcel Snijders en Yvette Visser. De Planetree organisatie is toonaangevend in mensgerichte zorg en helpt zorgorganisaties om vanuit hun kracht, merkbaar betere zorg te realiseren. Samen met een snel lerend netwerk van meer dan 30 zorginstellingen en 50.000 zorgverleners vormen we Planetree Nederland en zetten ons met hart en ziel in om de best mogelijke zorg voor en met patiënten, cliënten en hun naasten te verwezenlijken en een cultuur te creëren waarin zorgverleners zich goed voelen en goed presteren. Internationaal werken we samen verder aan excellente praktijk met meer dan 250 zorginstellingen uit 8 verschillende landen.

Van willen naar (beter) doen >>