PLANETREE
Patientgerichte zorg

Van willen naar (beter) doen
Een mooie mix van begeleiding, samen delen van goede oplossingen, internationale certificering en een heldere, aansprekende koers helpt de zorg vooruit.

Deelnemende zorginstellingen melden met het consistent en goed doorvoeren de volgende resultaten: hoge patiënttevredenheid, hoge medewerkerstevredenheid, goede verwijsbereidheid, innovatieve diensten, een gezonde organisatie en een prettige fysieke omgeving. Deze effecten zijn voor zorginstellingen en de samenleving van strategisch belang.
Lees meer op de Planetree-website.

<< vorige blad