PLANETREE
Patientgerichte zorg
Van willen naar (beter) doen
Deelnemende zorginstellingen melden met het consistent en goed doorvoeren de volgende resultaten: hoge patiënttevredenheid, hoge medewerkerstevredenheid, goede verwijsbereidheid, innovatieve diensten, een gezonde organisatie en een prettige fysieke omgeving. Deze effecten zijn voor zorginstellingen en de samenleving van strategisch belang.
Lees meer op de Planetree-website.

<< vorige blad